top of page

Effecten van een Covid-19 sportjaar - tijd voor ACTIE!!!

Bijgewerkt op: 23 sep. 2020

2020 moest voor velen een heel speciaal jaar worden, een jaar waar we graag een 20 op 20 scoorden bij het behalen van onze doelstellingen.

Covid-19 besliste er echter anders over, en wat een topjaar moest worden, werd een onwezenlijk, bijna surrealistisch jaar, met effecten waar we nog steeds dagelijks mee geconfronteerd worden...

We hopen alvast dat iedereen gezond is gebleven of goed is hersteld.

Maar zelfs al bleven we gezond en konden we blijven sporten, toch geeft dit virus een aantal sluimerende effecten op onze trainingsopbouw en is het belangrijk om hier even bij stil te staan.

Belangrijkste effecten:

  • onderbreking van de trainingsopbouw/structuur

  • bepaalde disciplines nagenoeg niet meer kunnen trainen bv. zwemmen

  • door het wegvallen van vele wedstrijden, een minder specifieke trainingsvoorbereiding en vooral het gemis aan intensieve prikkels

  • mentale belasting door het wegvallen van concrete doelstellingen

  • ...

Vooral het wegvallen van de structuur, de specifieke wedstrijdvoorbereiding en de wedstrijden zelf hebben een bepalende negatieve invloed op de globale trainingsopbouw en de prestatie-ontwikkeling.

Dit vraagt dan ook om een speciale aanpak waar we best de 'relatieve rustperiode' kunnen inruilen voor een specifieke en actiegerichte voorbereiding op komend seizoen. Extra aandacht voor 'zwemmen', 'de neuromusculaire aspecten', 'het optimaal en maximaal inzetten van alle spiervezels', enz. In het jaarschema zullen we ook proberen om de effecten van de 'gemiste wedstrijden' maximaal proberen te counteren.

Alles begint met een 'gedachte', hou de focus positief en put kracht en voldoening uit de consistentie!

TIJD VOOR ACTIE!

24 weergaven0 opmerkingen
bottom of page