top of page

Privacy verklaring

 

Zenitpat hecht bijzonder veel belang aan de privacy van de klant. Alle meegedeelde persoonsgegevens, rechtstreeks of via de site, zal opgeslagen en verwerkt worden voor intern gebruik.

Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor directe marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Zenitpat, Meldenstraat 18, 9700 Oudenaarde of via zenitpat@gmail.com. De persoonsgegevens van de klant worden nooit doorgegeven aan derden tenzij om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Formulieren op onze website waarmee informatie naar een database wordt verzonden die in de toekomst mogelijk wordt gebruikt voor een mailing of voor registratiedoeleinden, zijn voorzien van selectievakjes. Door deze in- of uit te schakelen geeft de klant aan of hij in de toekomst al dan niet informatie van ons wilt ontvangen.

 

Wanneer Zenitpat de gegevens van de klant toevoegt aan haar relatiebestand waardoor hij op regelmatige tijdstippen nieuws van ons zou ontvangen, dan wordt bij iedere nieuwsbrief de mogelijkheid geboden om zich op eenvoudig verzoek en op ontegensprekelijke wijze uit te schrijven.

Lijsten met namen en adressen worden nooit verkocht.

 

Zenitpat kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de klant gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de klant naar onze-website is gekomen, of waarlangs hij die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Zenitpat, Meldenstraat 18, 9700 Oudenaarde, via zenitpat@gmail.com of via het contactformulier op de website, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

Sommige van onze pagina's maken gebruik van een functie van de browser, een zogenaamde "cookie". Cookies kunnen op zich geen persoonlijke informatie van de klant doorgeven. Via een cookie wordt de computer van de klant - dus niet de klant zelf - automatisch geïdentificeerd bij onze servers wanneer u onze site bezoekt. Tenzij de klant dit uitdrukkelijk opgeeft, weet Zenitpat niet wie de klant is, zelfs niet wanneer we een cookie aan zijn computer toewijzen.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van zijn computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 

 

Voor Zenitpat is privacy van heel groot belang. Discretie en vertrouwen zijn voor ons een ‘must’.

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, horen wij dit graag. U kunt dus altijd contact met ons opnemen via zenitpat@gmail.com.  Omdat technologieën op het internet in hoog tempo veranderen, behoudt Zenitpat zich het recht voor om het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen.

bottom of page